Hạn chế điện lực Tứ Xuyên và Thành ĐôHTLL, công ty con chính tạm thời ngừng sản xuất

Việc ngừng hoạt động tạm thời trong 6 ngày sẽ có tác động nhất định đến hoạt động sản xuất sản phẩm của công ty.Công ty cho biết sẽ tích cực duy trì liên lạc tốt với các đơn vị cung cấp điện và khách hàng để giảm thiểu ảnh hưởng của sự cố mất điện tạm thời này.Năm 2021, công tykhung truyền thông quang họcvà doanh thu kinh doanh sản phẩm liên quan sẽ là 20 triệu nhân dân tệ, chiếm 75,68% tổng doanh thu.

Theo báo cáo thường niên, các công ty cổ phần ảnh hưởng đến 10% lợi nhuận ròng của công ty làThành Đô HTLL Electronical Equipment Co., Ltd., Công ty TNHH Cắt Laser HTLL Thành Đô, Công ty TNHH Phần cứng Chính xác HTLL Thành Đô, v.v.

Theo Tianyancha, hai công ty con trên được đặt tại Thành Đô Xinjin, Khu Phát triển Kinh tế Thành Đô Chongzhou và những nơi khác, cả hai đều là khu vực bị cắt điện tạm thời.
Gần đây, do nhu cầu làm mát bằng điều hòa không khí tăng cao do nhiệt độ quá cao, Công ty Điện lực Tứ Xuyên thuộc Lưới điện Nhà nước đã bán được 29,087 tỷ kWh điện trong tháng 7, tăng 19,79% so với cùng kỳ năm ngoái, lập kỷ lục mới cho doanh số bán điện cao nhất trong một tháng.Với sự gia tăng phụ tải điện, tỉnh Tứ Xuyên bắt đầu thực hiện các biện pháp ngừng sản xuất đối với người sử dụng điện công nghiệp.

Vào ngày 14 tháng 8, Sở Kinh tế và Công nghệ thông tin tỉnh Tứ Xuyên và Công ty Điện lực Tứ Xuyên thuộc Lưới điện Nhà nước đã cùng ban hành tài liệu “Thông báo khẩn cấp về việc mở rộng phạm vi của các doanh nghiệp công nghiệp để cung cấp điện cho người dân”.

Nhà máy HTLL

Văn bản nêu rõ, do tình hình cung cầu điện chặt chẽ như hiện nay, để đảm bảo an toàn lưới điện Tứ Xuyên, đảm bảo sinh hoạt của người dân sử dụng điện, tránh mất điện, chủ động đáp ứng nhu cầu tránh cao điểm so le sẽ bị hủy bỏ từ ngày 15 tháng 8. 19 thành phố (quận) ở Lương Sơn đã mở rộng phạm vi cung cấp điện cho người dân của các doanh nghiệp công nghiệp và thực hiện ngừng sản xuất hoàn toàn (không bao gồm phụ tải an ninh) đối với tất cả người sử dụng điện công nghiệp (bao gồm cả các doanh nghiệp bảo đảm chính trong danh sách trắng) trong khu vực. kế hoạch tiêu thụ điện có trật tự của lưới điện Tứ Xuyên.Trong thời gian nghỉ lễ nắng nóng, người dân được sử dụng điện, từ 0h00 ngày 15/8 đến 24h ngày 20/8/2022.


Thời gian đăng: 17-Aug-2022